הסכמים מסחריים

הפרת חוזה

"כשרואים עסק משגשג, סימן שמישהו פעם קיבל החלטה אמיצה"

- פיטר דרוקר

לאורך כל תקופות ההיסטוריה נכרתו הסכמים המסדרים יחסים בין בני אדם/ יחידים/ קבוצות/ חברות/ עמותות/ מפלגות וכו.

בחיי היומיום אנחנו נתקלים בהרבה סיטואציות והתקשרויות למיניהן שיש להן דין של " חוזה".

חוזה בין בני אדם, יחידים או רבים, או התאגדויות שונות כגון חברות, עמותות ומפלגות יכול להכרת בעל פה ויכול להכרת בכתב.

הסוגייה לגבי טיב החוזה היא סוגיה שלא נכנס אליה במאמר זה אך היא מאוד חשובה כאשר הצדדים רוצים להגן על זכויותיהם בצורה הטובה ביותר.

במאמר זה אנו נתייחס למצב ובו ישנה הפרה של החוזה, דהיינו, אחד מן הצדדים לא מקיים את חלקו בחוזה.

תחילה נראה מהם החוקים הרלוונטיים:

ובכן כאשר נדון בהפרת חוזה אנחנו נתמקד בחוקים הבאים:

החוק העיקרי בדיני החוזים הינו חוק החוזים( חלק כללי), תשל"ג 1973(להלן:" חוק החוזים").

החוק הרלוונטי לעניין הפרת חוזים הינו חוק החוזים( תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-  1970( להלן:" חוק תרופות").

מהי הפרת חוזה:

סעיף 2 לחוק התרופות קובע כי הפרה היא: מעשה או מחדל בניגוד לחוזה.

מהן התרופות שזכאי הנפגע?

 כאשר ישנה הפרת חוזה, הנפגע יכול לקבל כמה סעדים. ראשית הוא יכול  לבקש אכיפת חוזה כאמור ובהתאם  לסעיף 3 לחוק התרופות.  שנית, הוא יכול לבקש את ביטול החוזה במידה וההפרה הינה יסודית, ובמידה והיא לא יסודית הנפגע יכול לבטל את החוזה רק לאחר שנתן למפר  רכה לקיום החוזה והחוזה לא קוים כאמור ובהתאם לסעיף 7 לחוק התרופות. ס' 9 לחוק מגדיר מהי השבה לאחר ביטול.

שלישית, סעד נוסף שהנפגע מהפרת חוזה יכול לקבל הינו סעד הפיצוים המובא בסעיף 10 לחוק התרופות.

סעיף 10 לחוק התרופות קובע

"הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה"

יובהר כי באשר לפיצויים ישנם כמה סוגי פיצויים אשר יוכל הנפגע לקבל והם:

פיצויי הסתמכות

אשר אמורים להשיב את הנפגע למצב בו היה טרם המו"מ לכריתת ההסכם.

פיצויי קיום

והם פיצוים הניתנים לצד הנפגע במטרה לפצותו על ההפסדים אשר נגרמו לו עקב ההפרה של החוזה.

פיצויים מוסכמים

אלו פיצוים אשר נקבעים בחוזה לרוב בגין הפרה יסודית של החוזה.

הפרת חוזה

חשיבות פנייה לעורך דין

לאחר שהתייחסנו בקצרה ובתמציתיות להגדרה של הפרת חוזה, לחוקים הרלוונטיים ולסעדם, אנו נדגיש כי התרופה הכי טובה הינה מניעת המחלה.

כאשר ניגשים לכל הסכם רצוי לדעת מהן ההשלכות האפשריות היכולות לנבוע מהפרת ההסכם. רצוי גם לערוך אותו בצורה שבה כל צעד שומר על האינטרסים והזכויות שלו. כאשר מופר ההסכם, והנתבע רוצה לקבל את הסעד הטוב ביותר, עליו להיות מלווה בעו"ד המתעסק והבקיא בעולם החוזים אשר יסיע לו לקבל את הסעד המתאים ביותר בנסיבות העניין.

AF SMB הבית לעסקים מצליחים ומודרניים!

תפריט נגישות

Scroll to Top

צרו קשר לייעוץ ראשוני

או מלאו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר:

מעוניינים לקבל סרטונים וטיפים להתנהלות משפטית נכונה בעסק?

השאירו פרטים: