הסכמים מסחריים

הסכם סודיות NDA

"כשרואים עסק משגשג, סימן שמישהו פעם קיבל החלטה אמיצה"

- פיטר דרוקר

מהו הסכם סודיות

הסכם סודיות הוא הסכם המסדיר שמירת סודיות בהקשר למידע סודי הקשור ליחסיהם החוזיים בין שני צדדים, כאשר אחד מן הצדדים חושף את הצד השני למידע שאותו הוא מעוניין לשמור מזליגה החוצה ולהגן עליו בהסכם סודיות. למעשה הסכמי הסודיות שומרים על הערך המסחרי של המידע המוגן. ידוע כי עסק/ מעביד/ יבואן וכו אשר מחזיק במידע חשוב וסודי שהוא פרי פרנסתו, יהיה מעוניין להגן על המידע הנ"ל מפני זליגה, או שימוש חיצוני אשר עלול לפגוע בפרנסתו/ עסקו או לקוחותיו. הסכמי סודיות ניתן למצוא במסגרת יחסים עסקיים לרבות: יחסים בין שותפים עסקיים, יחסי עובד מעביד, יחסים בין זכיין לבין מזכה, יחסים בין מפיץ ליבואן ועוד. הסכמי סודיות עלולים לכלול כמה וכמה נושאים/ מסמכים ומידע שלגביהם יחול ההסכם לרבות: שיטות עבודה, רשימות לקוחות, פטנטים, מסמכים, המצאות, איורים, וכו. כאשר צדדים יעמדו בפני עריכת הסכם סודיות יהיה עליהם להבחין בין מידע שהוא נחלת הכלל לבין מידע שאינו נחלת הכלל. כמו כן הצדדים יצטרכו לבדוק איזה מידע יכנס להסכם ומה יוחרג ויישאר מחוץ להסכם. הסכם סודיות יכלול פעמים רבות תנית אי תחרות. תניה זו עלולה לקבוע כי במשך תקופת הקשר החוזי ותקופה לאחריה( תקופת צינון), מקבל המידע לא יוכל לעסוק בתחומים מסוימים החופפים לעיסוקו של נותן המידע. יש לשים לב כי בעת קביעת תנית אי תחרות יש לאזן בין הזכות  לחופש העיסוק לבין חופש החוזים. תניה זו גם עלולה להגן על הצד המוסר את המידע מפני זליגת תוכן,ובריחת מוחות לגורימים מתחרים. יש להדגיש כי פעמים רבות תניית אי תחרות מזכה את הצד החותם עליה בפיצוי בגין חתימה.

לאחר שהבנו מהו הסכם סודיות, נציין כמה נקוות שעליהן יש להתייחס בעת כריתת הסכם סודיות

הגדרת הצדדים להסכם הסודיות.

הגדרת הנושאים שלגביהם חלה הסודיות.

הגדרת הקשר העסקי בין הצדדים: לדוג': עובד מעביד וכו.

יכולת הבדלה בין מה שנחשב סוד מסחרי(נחלת הכלל) ומה לא.

קביעת תוקף להסכם הסודיות.

החרגת נושאים שלגביהם הצדדים יסכימו כי הסכם הסודיות לא יחול.

הגדרת השימוש שהצד המקבל יוכל לעשות במידע הנמסר.

מהות הסכם הסודיות

כמו בהסכמים מסחריים רבים גם בהסכמי סודיות יש צורך להדגיש כי לא מדובר בהסכם טכני בלבד.

מדובר בהסכם אשר לשם עריכתו יש צורך בהתבססות חזקה על החוק ועל הפסיקה. יש לשים לב לזכויות יסוד שעלולות להתנגש בעת כריתת החוזה, כמו כן יש לשים לב למהות היחסים בין הצדדיים, לתוכן המידע המוגן ולהתקיימות רכיב "הסוד המסחרי".

הסכם סודיות

הצורך בליווי משפטי

הסכם סודיות מצריך ידע וליווי משפטי לשני הצדדים. מחד, הצד המוסר את המידע ירצה להגן על המוצר שלו בצורה הכי יסודית וחזקה ומאידך עליו לדעת מה החוק והפסיקה קובעים לגבי הסעיפים השונים והנושאים אשר לגביהם מתבקשת סודיות. לעומת הצד המוסר את המידע כאשר מדובר בצד המקבל את המידע והמתבקש לחתום על ההסכם, יהיה עליו להיות זהיר בעת חתימת הסכם סודיות ולהבין את המשמעות של החתימה, ומשמעות כל סעיף וסעיף, ולכן טוב יעשה אם יקבל ליווי משפטי לפני חתימה על ההסכם. ולכן כפי שנוכחנו לדעת,  הסכם סודיות הינו הסכם חשוב מהותי ואשר מצריך בחינה וליווי משפטי במהלך עריכתו וכריתתו.

AF SMB הבית לעסקים מצליחים ומודרניים!

תפריט נגישות

Scroll to Top

צרו קשר לייעוץ ראשוני

או מלאו פרטים ונחזור אליכם תוך זמן קצר:

מעוניינים לקבל סרטונים וטיפים להתנהלות משפטית נכונה בעסק?

השאירו פרטים: